Tiedostot

Toimintakertomukset

ESPRAT TOIMINTAKERTOMUS

GENERAL INFORMATION ABOUT CLUB

ESPRAT TOIMINTALINJAT

ESPOON RATSASTAJAT RY OPERATING GUIDELINES

ESPOON RATSASTAJAT RY SÄÄNNÖT

ESPOON RATSASTAJAT RY RULES

ESPOON RATSASTAJAT TOIMINTASUUNNITELMA

ESPOON RATSASTAJAT ACTION PLAN

ER TOIMINTAMALLI EPÄASIALLISEEN KÄYTÖKSEN ENNALTA EHKÄISYYN

ER ASSOCIATION’S OPERATIONAL MODEL FOR PREVENTION AND INTERVENTION OF INNAPPROPRIATE BEHAVIOR

APUA HARRASTUSTUEN HAKEMISEEN

Mitä ja miten hakea tukia seuran jäsenenä harrastamiseen?

Kun sinä tai lapsesi kuulut seuraamme ja harrastat ratsastusta, on sinulla oikeus hakea tukia harrastustasi varten erilaisilta tahoilta. Suurin osa tukihakemuksista vaatii pienen hetken täytettävän lomakkeen läpikäymiseen sekä sen täyttämiseen. Suurin osa tuista on lapsia ja nuoria sekä heidän harrastustoimintaa varten. Harrastajan on itse henkilökohtaisesti haettava tukia, eikä niitä voi hakea seuran kautta. Vanhempi voi hakea tukia lapselleen. Alle olemme listanneet linkkejä, joista pääset hakemaan sopivaa tukea juuri sinulle! Paina otsikoista, niiden takana on linkki, josta pääset tahojen sivuille hakemaan tukea.

Pelastakaa lapset harrastustuki

Tätä tukea voivat hakea kaikki harrastavat nuoret ja lapset sekä vähävaraiset perheet, joille esimerkiksi lapsen harrastuksen maksaminen on taloudellisesti hankalaa.

Tukilinjan harrastusapuraha

Tätä tukea voivat hakea eri syistä pitkäaikaisesti toimintarajoitteisille henkilöt harrastustaan varten.

Tukikummien avustus

Tukea vähävaraisille perheille, jotta lapset ja nuoret pääsevät harrastamaan. Avustukset ovat kertaluontoisia ja ne annetaan kuittien perusteella jälkikäteen. Itse hakemuksen tekemiseksi hakijan tulee täyttää linkistä löytyvä yhteystietolomake.

Hope yhdistyksen avustukset

Hope ry:n tuet ovat suunnattu vähävaraisille perheille. Hope ry:ltä voi saada tukea harrastusmaksuihin, mutta myös muun muassa vaatteita. 

Mikäli itse haluat auttaa ja tukea nuorten harrastamista, pääset sen tekemään TÄÄLTÄ. Toimi yhdessä SOS-Lapsikylän kanssa ja auta!

WHAT AND HOW TO APPLY FOR SUBSIDES AS A MEMBER OF THE CLUB FOR YOUR HOBBY

When you or your child are members of our club and engage in horseback riding, you have the right to apply for subsidies for your hobby from various sources. Most subsidy applications require a brief moment to go through a form and fill it out. Most of the subsidies are for children and youth and their hobby activities. The participant must personally apply for subsidies, and they cannot be applied for through the club. A parent can apply for subsidies for their child. Below, we have listed links where you can apply for suitable support just for you! Click on the headings; behind them is a link that will take you to the sites of the organizations to apply for support.

Pelastakaa lapset hobby support

This support is available for all active young people and children, as well as low-income families for whom paying for a child’s hobby is financially challenging.

Tukilinja hobby grant

This support is available for individuals with long-term disabilities for their hobby.

Tukikummit grant

Support for low-income families to enable children and young people to engage in hobbies. The grants are one-time and are given based on receipts afterward. To make the application yourself, the applicant must fill out the contact information form found in the link.

Hope Association´s grants

Hope Association’s supports are aimed at low-income families. Support can be obtained from Hope Association for hobby fees, as well as clothing, among other things.

If you wish to help and support young people’s hobbies yourself, you can do so HERE. Work together with SOS Children’s Village and help!

fiFinnish