Seuran strategia

Seuran toimintaa ohjaa strategia jossa on kuvattu seuran toiminta-ajatus, visio siitä millaista toimintaa ja ympäristöä tavoittelemme toiminnallamme, sekä toimintaamme ohjaavat arvot ja periaatteet.

Toiminta-ajatuksenamme on tukea, edistää ja kehittää vastuullista hevosharrastamista Espoon alueella.

Visiomme on, että ratsastus harrastuksena edistää niin ihmisten kuin hevosten hyvinvointia. Pyrimme siihen, että hevosharrastaminen on
mahdollista taustaan katsomatta ja se tunnistetaan tasavertaisena harrastuksena muiden lajien joukossa. Toivomme, että hevoset voivat olla luonnollinen osa arkea myös kaupungistuvassa Espoossa.

Toimintaamme ohjaavat arvot ovat vastuullisuus, hyväntahtoisuus ja yhteisöllisyys.

Pääperiaatteena toiminnallemme ovat hyvinvoivat ja onnelliset hevoset sekä ratsastajat.

Hyvinvoivat ja onnelliset hevoset

Eläimen hyvinvointi on eläimen kokemus sen omasta psyykkisestä ja fyysisestä olotilasta. Hyvinvointi on laaja käsite ja siihen sisältyy vahvasti eläimen hyvä hoito ja käsittely ihmisen huostassa.

Seuran toiminnassa panostamme muun muassa
– hevosen arvokkaaseen ja reiluun kohteluun
– ihmisen ja hevosen välisen suhteen kehittämiseen
– lajituntemuksen lisäämiseen ja hevosen lajityypillisen elämän tukemiseen
– hevosen terveystuntemuksen lisäämiseen ja hevosen ympäristöstä huolehtimiseen

Edistämme osaltamme myös Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan laatimia eläinten perusoikeuksia:
1. Eläimen oikeus hyvään kohteluun sekä positiivisiin kokemuksiin
2. Eläimen oikeus lajinmukaiseen käyttäytymiseen ja elinympäristöön
3. Eläimen oikeus hyvään terveyteen ja toimintakykyyn

Hyvinvoivat ja onnelliset ratsastajat

Hyvä ilmapiiri on sellainen, jossa jokaisella on hyvä olla. Hyvässä ilmapiirissä jokainen lapsi, nuori ja aikuinen voi olla oma itsensä ja harrastaa ratsastusta omien edellytystensä ja tavoitteidensa mukaisesti. Jokaisella on vapaus olla osa porukkaa, tehdä virheitä ja oppia uutta. Hyvä ilmapiiri sallii monimuotoisuuden ja kunnioittaa sitä.

Seuran toiminnassa panostamme muun muassa
– Kannustavaan ja turvalliseen ilmapiiriin
– Hyvään viestintään ja yhteisöllisyyteen
– Turvallisuusosaamiseen ja riskien hallintaan

Edistämme osaltamme liikuntajärjestöjen yhteisen sopimuksen, Reilun Pelin, periaatteita:
1. Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun
2. Vastuu kasvatuksesta
3. Terveyden turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
4. Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
5. Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen

Seuran pelisäännöt:
1. Hevosen hyvinvointi on ykkösasiamme
2. Moikkaamme kaikkia
3. Emme hauku toisia, emmekä itseämme
4. Emme julkaise somessa mitään mitä emme haluaisi itsestämmekään julkaistavan
5. Kun puhumme, mietimme miten puhumme – olemme kannustavia, emme lannistavia

Toivomme, että kaikki jäsenemme vaalivat näitä yhteisiä valintojamme ja arvokkaita periaatteitamme.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *